Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
ïio gron0en der.
koude, door het verdampen van vloeiftoffen, kan
zoo fterk zijn, dat dezelve het water doet bevrie-
zen, en de warmte zeer groot worden,, wanneer
men vloeiftoffen doet ftollen, of dik te zamen
vloeijen.
( Proeven met het verdampen van wijngeest op
den bol van eenen Thermometer.
—- met het verdampen van aether of
Hofmansdrcppels, op een klein buisje met
flater tot dat het water bevriest.
met het fiollen van eiwit, door bijvoe-
ging van zwavelzuur.
■ — met rookenden falpetergeest, op een
weinig nagelolie te doen druipen, tot het ont-
vlamt,")
243.
Wanneer eene druipende vloeiftof zoo veel
warmteftof verkregen heeft , dat hare deelen
vlugtig worden, en tot damp overgaan; zoodat
de vlugtige of damp gewordene deelen van den
bodem des vats, waarin de vloeiftof zich bevindt,
als dampbsllen oprijzen, dan noemt men zulks
koken.
(^Proef met water in een glazen kolfje te lit-
ten koken. )
244.
Om den graad der warmte van den dampkring,
«n van alle andere ftoifen, die hare losfe warmte
aan andere ligchamen mededeelen, te weten, heeft
tuen een werktuig, onder den naam van Thermo-
meter bekend, beftaande in eene glazen pijp,
met eenen bol of cilinder, van onderen gedeeltelijk
gevuld met kwik of fpiritus , vastgemaakt aan
e^ne bepaalde fchaal; welk vocht ia deze pijp«
zich