Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
GRONDEN DER
diepte of hoogte, zoowel de grootds klomp,
als het kleinfte, voor onze zintuigen onbemeik-
baar ftofje.
S' 3.
De lig;chamen , waaruit de Natuur beflaat, zeg-
gen wij zamengefteld te zijn uit flof; dan, wat eigen-
lijk ftof is, weten wij niet: naar het begrip,
dat wij er uit de ondervinding van kunnen ma-
ken, is zij het bewegelijke en ondoordringbare in
de ruimte; dat is, datgene, hetwelk belet, dat eenig
ligchaam in de plaats van een ander dringe, of
tegelijk mei eenen ander in eene en dezelfde plaats
aanwezig zij.
S. 4.
Na deze bepalingen, zullen wij dit Werk ver-
deden in twee Afdeelingen, waarvan:
I. Het eerfte handelen zal over de ligchamen,
derzelver algemeene en bijzondere eigenfchap-
pen en foorten.
II. Het tweede over de veranderingen der lig-
chamen en werkingen op elkander, zoo
der vaste als vloeibare.
EERSTE AFDEELING.
, S. 5.
De algemeene eigenlchappen der ligchamen
2ijn dezulke, welke alle ligchamen, hoedanig
die ook zijn mogen, bezitten; te allen tijde daar-
in plaats hebben, en zonder welke wij geea lig-
chaam kennen.
Deze eigenfchappen zijn, behalve de resds
opgenoemde van uitgebreidheid in lengte, breedte
en hoogte, de volgende, te wetsn: