Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
natuurkunde. 10?
terwijl zij van binnen donker is, en wel omdat
de zuivere lucht alleen zich met de oppervlakte
van den damp verbindt, en niet tot binnen door
kan dringen; vandaar ook is de pit in eene bran-
dende kaars altijd dónker, en zoodra de vlam
uitgeblazen is, en de pit de zuivere lucht kaa
aan.raken, 'begint dezelve ook terttond te gloei-
jen.
( Proef met de vlam eener kaars,)
Altijd \yordt er bij de verbinding van de ziji-
verè lucht met de kool- en waterftof zoo veel
warmteftof niet losgemaakt , dat de oprijzende
damp begint te gloeijen, en vlam veroorzaakt;
zoo als bij de ademhaling der dieren, heeft ook
deze werking plaats, eveji als bij de verbranding,
doch minder fnel en geWêidig: de zuivere lucht,
in de longen gekomen , verbindt zich, niet onmid-
dellijk , maar door de poriën der vliezen henen,
met de water- en koolftof van het bloed; hieruit
v/ordt koolzure of vaste lucht geboren, welke
ieder dier bij de uitademing opgeeft, en tevens
water, hetwelk in waterdamp met den adem uit-
gaat, nog wordt bij deze gelegenheid warmte-
ftof losgelaten, omdat de zuivere lucht tot de
masfa des bloeds is overgegaan, en deze warmte-
ftof is juist dienftig tot onderhoud des dierlijken
lévens.
S. 238.
Reeds in 5. 227. bleek het, dat koude zelve
niet beftaat, maar alleen een gevoel van vermin-
derde warmteftof is: want het koudfte ligchaam ,
dat wij kennen , bezit nog altijd warmteftof:
200 is dan ook bevriezen niet anders dan een zoo
groot