Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
loó CROäjEN DE»
als de onderlinge aantrekking der deelen geheel
{,s. overhand heeft, of druipend vloeibaar, als
deze aantrekking dermate is bezweken, dat de
zamenflellende deeltjes zoo verre vaneen wijken,
dat zij, in eene zee van warmteftof zwemmende,
los over elkander vloeijen; of wel die dezelve
nog verder vaneen zet en met zich verbindt,
fomtijds als belletjes opblaast, en in eene veer-
krachtige of luchtvormige vloeiftof verandert,
S- 235-
Wanneer het grondbeginfel der ontvlambare
lucht, de watermakende ftof {hydrogène) en de
koolftof {carbonique) die eigenlijk onze brand-
ftoifen zijn, zich zeer fnel en fterk met het grond-
beginfel der zuivere lucht, de zuurmakende ftof
( oxigène ) ( die zeer groote verwantfchap met el-
kander hebben, als zij op eene zekere hoogte ver-
warmd zijn) verbinden, dan wordt er water en
koolzuur geboren, en bij die gelegenheid al diè
warmteftof losgelaten, welke deze ftoffen in des
ilaat van lucht hield, en er gebeurt hetgene men
verbranden noemt.
Wanneer de losgelatene warmteftof, b. v, van
eene zvvavelftof, de kokende fmeer, olie of an-
dere verachtige kool - of houtdamp, die zeer veel
hydrogène en Carboiiique in zich bevat, tot dien
trap van hitte verhoogd is, dat zij zich met de haar
omringende zuivere lucht verbinden kan, dan be-
gint de verbranding, en èr wordt veel warmte-
ftof losgelaten, die hare oppervlakte doet gloei-
jen, terwijl het van binnen nog donker blijft, en
dezen gloeijenden fmeerdamp noemt men vlan}\
zoodat de viam alken aan hare oppervlakte gloeit,
ter-