Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
lof g k. o n d e n der
S' 228.
De warmteftof deelt, even als alle andere fiof.
fen, in de aantrekking, welke dezelve op elkan-
der oefenen; en aldus wordt zij door de ligcha-
men aangetrokken, en werkt door fcheikundige
verwantfchap op dezelve.
S. 229. •
Uit de aantrekking, welke de ligchamen op de
warmteftof oefenen , wordt de mededeeling en
voortleiding der warmte in de ligchamen gebo-
ren ; zoodat een ligchaam, dat meerder losfe warm-
te heeft, dan een ander, waaraan het raakt, zijne
neerdere warmte overgeeft, tot alles in evenwigt
is, waaruit dan de bekoeling der warme ligcha-
men ontftaat : deze bekoeling tot eene gelijke
warmte met de aanliggende ligchamen gefchiedt
tneer of min fpoedig, naar mate de ligchamen
min of meer grooter, en van meerder of minder
geleidenden aard zijn.
S. 230'
De vvarmteftof wordt door de ligchamen
voortgeleid, doch zeer onderfcheiden, naar mate
van derzelver geaardheid. Sommige zijn zeer goe-
de geleiders, anderen minder; eenige zeer wei-
nig; in het algenieen geleiden de verdeelde ligcha-
men minder dan die geheel zijn. Waarnemingen
hebben doen zien, dat tot de goede geleiders de
metalen behooren, en wel in deze orde afdalén-
de; goud, zilver, koper, tin, platina. Ijzer,
Haaien lood. Minder geleidend zijn: het glas,
Ïorfelein , aardewerk, nog minder de houtskool,
roog hout, en wel het allerminst, dat uit fijne dra-
den of deeltjes beftaat, als Ieder, wol, zijde,
dons