Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÏJ .i -f Ü U R K U N D E.
103
weder herfleld, en tot zuivere teruggebragt, door
de uitwafeming van boom- en plautgewasfen by
zonnefchijn , óf werking des lichts.
Warmiejlof,
S- "5.
De varmteflof kan men zich voordellen te
beftaan in eene hoog veerkrachtige, onverbeelde-
lijk fijne vloeiftof, zoodanig dat men met de ge-
voeiigfte werktuigen geen het miafte gewigt aan
baar ontdekken kan.
226.
De, warmteftof vindt men in alle ligchamen
aanwezig, zoowel als beftanddeel met de ligcha»
me zelve verbonden, en alsdan vaste y/armtc'
genaamd, als los en tusfchen de poriën van
alle ligchamen verfpreid; zoodat door haar in
dien ftaat alle poriën gevuld worden, zoowel
der vloeibare en veerkrachtige, als der vaste lig-
chamen , waardoor alle ligchamen befchouwd
kunnen worden, als in eene zee van warmteftof
te verkeeren, en zij alsdan den naam vepkrijgc va»
losfe warmtefiof.
$. 227«
De warmteftof in den losfen ftaat doet ons het
gevoel van warmte verkrijgen, wanneer zy in de
poriën van onze ligchamen dringt en zich op-
hoopt. Koude is alleen eene vermindering van
warmteftof, en wi.) noemen een ligchaam koud-t
als het minder losfe warmte dan ons eigen lig-
chaam heeft, en noirm, wanneer het omgekeerde
plaats heeft,
G 4 S'