Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
114 gronden der.
Proef mtt menie of roode precipitaat, in
een kolfie heet gemaakt, en de daar uitge-
drevene lucht onder de lucht tobbe opgeyan'
gen.)
Brandbare of ontvlambare lucht is eene hicht-
ftof, welke voor het dierlijk leven doodelijk is;
2ij ontbrandt in lichterlaaye vlam , zoodra men de-
zelve met eenen vlammenden zwavelftok, of an-
derzins aanlleekt, en geeft eenen flag als die vaa
buskruid.
S. 216.
Het grondbeginfel van de brandbare lucht
tvordt genaamd waterftof ( hydrog&ne) en van-
daar ontleent deze lucht den naam van waterftofFe-
lijke lucht (^gaz hydrogène) en wanneer zij
mut zwaveldeelen verbonden is , noemt men
liasr gezwavelde waterftoffelijke lucht (^gaz hydro-
gène fulfuré) zoo als dezelve oprijst uit de
burgwallen van Amjlerdam.
(^P roef met zwavelzuur, zink en water om de-
ze lucht te maken.)
S- 217-
De zuivere en brandbare lucht hebben eene
groote verwantfchap met elkander, en trekken, on-
dereen gemengd, en^met eene vlam aangefloken,
elkander zeer fterk aan, zoodat er een geweldige
flag ontftaat.
i^Proef met eene blaas met zuivere en ontvlam-
bare lucht gevuld, in zccpfop geblazen, en
de bellen daarvan met eenen zwavelftok aan^
gejloken.)
S ai8.