Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
gronden
DER
NATUURKUNDE.
GETROKICEN UIT liET NATUURKUNDIG
J SCHOOLBOEK VAN
J O H A N N E S B U IJ S.
■-«J-
AS. I.
11e voorwerpen, welke ons omringen , eti onze
zintuigen aandoen, met derzelver werkingen op
elkander, noemt men Natuur; en die wetenfchap ,
welke ons hunne eigenfchappen, en werkingen op
elkander, met de ontelbare verfcliijnfelen, daar-
uit voortfpruitende, tracht te leeren kennen, en
de redenen, waarom die verfchijnfelen dus en niet
anders zijn, poogt aan te wijzen, draagt den
naam van Natuurkunde.
S. 2.
Al de ons omringende voorwerpen worden wij
gewaar door onze zintuigen; en deze allen, hoe
verbazend groot of onverbeeldbaar klein zii ook
mogen wezen, hetzij men dezelve aan den fterren-
hemel ziet, in den dampkring gewaar wordt, of
op de aarde alle oogenblikken ontmoet, noemt
men ligchamen ; allen, zonder eenig onderfcheid,
hebben eeue. uitgebreidheid in lengte, breedte en
A diep.