Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
$;4 \ «ronde!» der
beweging worden gebragt j doch het is niet ge-
rïoeg, dat het enkel beweegt, maar deze bewt-
ging moet trillende zijn.
Proef met ep eene glazen kltk met de knok-
kels der vingers, of iets anderj, te flaan. )
$• '95'
De lucht, welke het geluid gevend en alzoo
trillend ligchaam van alle zijden omgeeft, en
als op deszelfs deelen rust, moet door de tril-
lingen van hetzelve ook in eene trillende bewf
ging worden gebragt.
^ Proef met vlierpitten halletjes op eene gefpan-
ner^ blaas, terwijl, men op een ßerk geluid-
gevend ligêjiaam flaat.)
196.
Daar de lucht een zeer veerkrachtig ligchaam
is, moet niet alleen deze trilling gevoeld wor-
den in de eerfte luchtlage, die het geluidgevend
ligchaam omringt, maar ook medegedeeld worden
aan de volgende, totdat het alzoa trillende in de
ooren valt, ora aldaar opgenomen en gehoord le
worden.
Het voortgaan dezer luchttrillingen tot in onze
©oren, onderftelt geenen voortgang der luchtdee-
len zelve, maar alleen eene mededeeling. Vandaar
wordt het geluid (hoewel merkelijk flaauwer)
gehoord door geflotene deuren, enz., omdat de
trillingen der lucht, van het geluidgevend ligchaam
ontvangen, zich daaraan mededeelen; en deze
weder aan de binnelucht, door de trillingen van bat
tusfchenbeide zijnde ligchaam, worden overge-
bragt.
s. 198.
, Niet alleen dat het geluidgevmd ligchaatB veer-
krach-