Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
natuurkunde. 10?
$. 190.
Het werktuig, dat men gebruikt onr de lucht
te verdunnen en zeer ijl te maken, noemt mea
de luchtpempy en dat, hetwelk men bezigt om
de lucht te,verdikken of ineen te perfen, luckt'
verdikkend werktuig.
(^Verklaring der luchtpmp en luektverdikkend
werktuig, en proeven met dezelve tot dt
veerkracht betrekkelijk,)
191.
Wanneer door de luchtpomp de lucht onder
eene glazen klok wordt verdund, terwijl zich on-
der dezelve andere lucht, beviadt, die afgefloten
is, dan zet zich deze lucht verbazend uit cn
oefent eene zeer groote kracht.
( Proef mtt een blaasje, dat wel toegehonden is,
doch jlechts half opgeblazen; met de doos
met Uoden gewigten; met het tpdrijyen vau
het kwik in eene glazen buis.)
%. 192.
Door de perfing en veerkracht der lucht wor-
den verklaard de werkingen der huispompen,
perspompen, brandfpuiten, tooverkruik, persfon-
tein en andere fonteinen.
(^Proeven met de hier gentcmde werktuigen.")
Het geluid.
193-
De lucht is ook de voortbrengfler van het ge-
luid, wanneer zij in eene trillende beweging wordt
gebragt, zoodat men bij het geluid onderfclieidc:
j. Het geluidgevend ligchaam, ,
2. De lucht, die het geluid Pverbreagt.
S- 194.
Het ligchaao], dat geluid zal geven, moet ifi
be-