Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
po CB.OMDEN DER.
evenwigt uit te maken, eene kolom water van 42»
duimen of 55 voeten hoogte moeten zijn. Stelt men
nu, dat iedere teerlingvoet water pond weegt,
dan is 35 voet hoogte met één vierkanten voet grond-
vlakte geliik aan etn gewigt van as^o pond, waar-
mede dan in deze g;fteldheid een vierkante voet
van de oppervlakte der aarde gedrukt wordt.
( Protf met de Torricellifche huis.)
S. 180.
De drukking van den «iampkring moet onge-
lijk zgn, doordien hij door deszelfs ftroomen,
dat de winden zijn, op de eene plaats meer op-
hoopt of digter ineengedrongen kan zijn dan op
de andere, zoo als de Barometer, die niet lan-
ders dan de Torricellifche buis is, ons door zijne
rgzing en daling genoeg aantoont.
S. 181.
De lucht wordt door hare indrukbaarheid na-
bij de oppervlakte der aarde, uit hoofde der
perflng van de hoogere lucht, vrij wat ineen-
gedrukt, en is dus, hoe dieper men gaat, hoe
digter ineengeperst, en loopt, daarentegen, naar
boven al dunner, of ijler en ijler uit, vanhier
dat de Torricellifche kwikbuis of de Barometer
op eenen zeer hoogen berg merkbaar lager ftaat
dan beneden.
S- 182.
Op het voorgaande rust de wüze om de hosg.
te van bergen te meten door den Barometer, waar-
bij men dan wel in aanmerking moet nemen dea
ftand van den Thermometer of aanwijzer van de
warmte des dampkrings, boven op cn beneden
aan den berg.
183.
Mea heeft bevonden ia het ruwe, zonder den
ftaad