Boekgegevens
Titel: Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 10: 5
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens en zoon, 1818
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 435 : 10 (5)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206108
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der natuurkunde, getrokken uit het Natuurkundig schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
viir
kwam, de Proeven opgegeven^ die ter verklaring
en bewijs der ftelling nosdzakelijk waren; terwijl
ik hier en daar nog het een en ander heb bijge-
voegd, dat ik ter bevordering dezer wetenfchap
noodig achtte. De Onderwijzers zullen dan
hier^ in eiken paragraaph , de flelling viriden,
welke zij^ den leerlingen kunnen opgeven, en
waartoe de verklaring en de vereischte Platen, ter
opheldering, in het Natuurkundig Schootbock
•»oorhanden zijn.
Dat het mij gelukt moge zijn, ook met dit
Werkje, eenig nut te flichten^ ter vermeerdering
der kennis, en ter bevordering van het onderwijs
In de fcholen , van deze voortref olijke wetert-
fchap, die tegelijk de grootheid, altnagt en
goedheid des aatibiddeKjken Scheppers, en d»
vaarde Van den menjchelijken geest, meer dan
eenige andere wetenfchap verheft, is^ mijn har*
telfjke wensch!
Amsterdam ,
Hen fiden yaii Sprokkdmaaml,
1818.

GROtJ.