Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
[ 75 .1
Mafitlnea, op de grenzen van Argolis, was
eene oude Had. De Spartanen verwoestten
dezelve, in den Peloponnefifehen oorlog. Na
den flag bij Leuctra, werd zij wederom op-
gebouwd. De flag, waar in e p a m i n o n D a s
zegevierende fneuvelde, werd hier geleverd
C363 v. J. C.J).
Tegea was even zoo oud en beroemd; het
lag beneden Mantinea, op de grenzen van
Argolis.
Orchcmenos, mede eene der hoofdlieden
van Arcadië. Zij lag tegenover Mantinea, op
de grenzen van Argolis.
Pheneos, op de grenzen van Achaja, in de
nabijheid van den Styx; Clitor ten W. van
Pheneos, naar Elis toe; Pfophis, op de gren-
zen van Elis; Hera;a, aan den oever van den
Alpheus, beneden Pfophis, waren de overige
hoofdleden.
Aanm. Arcadië was het Zwitferland der oud-
heid, flechts grooter, warmer en vruchtbaar-
der. De hordcrsdichters en fchilders, die
ons het onfchuldige en gelukkige leven van een-
voudige, onbedoVvene menfchen willen fchet-
fen, of bekoorlijke tooneelen fchilderen, voe-
ren ons in Arcadifche landfchappen , onder
herders, zoo als alle Arcadiers waren. Hec
beftond uit vele kleine en van elkander onaf-
hankeli ke volkftammen, die zich met elkan-
der verbonden hadden. Arcadië onderging ook
nooit eene groote fiaatkundige verandering,
c" hierom noemden zich dc Arcadiers de oudfte
onder dc Grieken. Ga F.
■iSS^