Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
t 60 ]
<5 2 a t t i
Is er een land, dat, in alle cp7i.<?:ten, voor
de geheele befchaafde wereld belanprijk is,
dan is het ongetwijfeld Griekenland. Niet
•weinige knnflen en .wetenfchappen hadden hare
wieg in Azie en Egypte: inaar in Grieken-
land- wnar zij, door deszelfs gelukkige lig-
ging, reeds vroeg bekend raakten*, werd al,
wat fchoon en edel is, tot eenen trap van
volmaaktheid gebragt, die in vele opzigten
door geen volk evenaard, en in anderen maar
zelden overtroffen is. Door hunne fchrifcen
en niet minder door de Latijnfehe fchrijvers,
die zich eenig naar dezelve vormden, hebben
de Grieken hunnen invloed overal verbreid, en
als het ware de rigting der geleerdheid en be.
fchaving vastgeReld. Ook de vergelijking van
het vaderland der vrijheid, in zijnen alouden
cn tegenwoordigcn toeftand, kan niet dan be-
langrijk wezen.
Naam. Voor homf.ru s, hadden de Gn>-
Icen geenen gemeenfchappelijken naam, en hun
vaderland even zoo n^in. Twee ftammen be-
woonden hetzelve federt de vroegfle tijden, de
Pclr-^frcrs cn nellenen. Beiden woonden in hot
O
begin door elkander, en voordon onderling
EKni^vuldige oorlogen* Eindelijk werd de
«aam