Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
[ 39 3
Bajoe, tusfchen Mifcnum en Puteoli, aan eene
go!f van dien naam, had eene haven en be-
roemde baden, die, even als veelal de tegen-
woordige badplaatfen, de verblijven van on-
gebondenheid en vi^eelde waren,
BTifenum (Monte Mifeno), eene aanzienlijke
ftad, met eene, door augustus, aangeleg-
de zeehaven, waar ten zijnen tijde een ander
deel der vloot lag. Vele Romeinen hadden
hier landgoederen. Op een derzelve, dat vroe-
ger aan den beroemden lucullus toehoor-
de, ftierf TIBERIUS (ii Maart 37 n. J. C.).
Bavli, eene beroemde villa, of landgoed,
tusfchen Bajse en het Lacus Lucrinus.
Cuma-, overoud, van welke de beroemde
Sibylla Cumana haren naam had, met eene
villa van cicero in de nabijheid.
Campi Phlegrd of Lebonei, eene ftreek
tnsfchen Bajse, Mifenum en Cuma;, aan veel-
vuldige uitbarflingen van onderaardsch vuur
onderworpen.
Liternum of Lintcrmim (Torre di Patria),
aan den mond van den Glanius. Hier leefde
cn ftierf de groote scipio de Afrikaan^ in.
eene foort van vrijwillige ballingfchap.
Cafilimim (Capua Nova) moest van han-
N IB A L eene zeer hardnekkige belegering ver-
duren.
Cales (Calvi), eene rom, volkplanting; ho-
ra ï i u s , onder anderen, roemt haren voor-
trefTelijkcn wijn.
Ttanum Sidicbnm (Tiano), eene bekende
D 2 rom.