Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 37 3
Voorgebergten. Mifenum ftrekte zich
uit in den zeeboezem van Puteoli (C. di Ivle.
feno).
Palinurum, een ander voorgebergte, niet
ver van het eerfte. Beiden zuilen hunne na-
men van togtgenooten van ^e n e a s ontvangen
hebben (Virg. Aen. 6. 332. 380.).
Meren. Linterna Palus (Lago di Pa-
tria), niet ver van Linternum, op de kust.
Acherußa, tusfchen Cuniee en Mifeinim.
Lacus Lncrinus of Ba janus, bij Bajee^ een
dam fcheidde dit meer, als zeer vischrijk be-
kend, van de zee.
Lacus Averni. De dampen, die uit het-
zelve opftegen, waren zoo vergiftig, dat geen
vogel er over kon vliegen, zonder dood neder
te vallen, zegt men: maar s t r a ß o hield
dit reeds voor overdreven.
Steden, Capua, eene oude cn aanzien-
lijke ftad, die flor us, onder de groote
fteden, met Carthago en Rome, opnoemt.
Hannibal liet hier zi'n leger, na zijne
gewigtige overwinning bij Cannee (216V. J. C.),
overwinteren, waar hetzelve, door de weeke en
verwijfde levenswijs dier groote ftad, zijne ou-
de gehardheid en dapperheid verloor. De in-
woners moesten, vervolgens, hunne vriend-
fchap voor de Carthageners, met het verlies
van hunne regten en vrijheden , boeten; en za-
gen zich door de Romeinen, die hunne trotsch-
heid en muitzucht met eene zwarte kool fchet-
fenj in eene prsfectura (5) veranderd.
D Om