Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
[ ]
het hoogst oproeren, «n Aqua Claudia liad deis
fraaiTien loop. Eindelijk waren er te Rome eene
groote menigie van kostbaar aangelegde groote
•wegen. Vla Appla , von Rome naar Brundifium ,*
ViaVlaminla, naar Arinnnium, muntten voorat on-*
der dezelve uit. Bo\en dien gingen van lïome
uit Via Valeria y naar hel land der Sabijnen, Ae-
quers , Marfers toi aan Corfiniuin ; 1 ia Latiaa
tiaar de Latijnfehe ftedcn ; andere naar enkele fle«<
den, zoo a!s Tibur, Piaeneste, Ostia enz.
De overige ileden Viiii Latium waren:
Ostia^ eene haven, aan den mond van den Ti-
ber, door koning ancus martiüs aange^
legd; bewijst, dat Roinc reeds vroeg eenige
zeevaart had.
Laurenttim (Sc. Lorenzo) , de setel def
oiidfle latijnfehe koningen.
Lavinium (Patenio) werd dus genoemd
haar lavinia, de gemalin van jene as.
Alba Longa (Albano) werd reeds door
den derden koning van Rome, tullus hos-
tiLius, verwoest (7de eeuw v. J. C.).
Arida^ achter den Albaanfchen berg, in
een bosch , Waar diana een wellustige
eerdienst werd toegebragr. Vroeger, pleegde
vwuma hier met e-geria raad.
Lanuvium, eene bekende ftad. Uit het na-
Ibijgelegene Cämpum Solonium, was de voor-
itreffelijke fchouwfpeler roscius afkomftig.
Tusculum Frascatij. In den fchoonen om-
trek van deze ftad, hadden de Romeinen vele
Iandp:oederen; ook cicero had hier zijn ge^
liefd verblijf,
Lavicum (Colonna), of Labicum»
Gä^