Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
f Jï ]
it fcfïoónfte van alle roniein^c^c fïaJen; Je,
hoofde van deixelfs handel, beroemde Via No^a;
deii Itrmjjc') der Lorna Lea , cn de tuinen van a siw i u t
fo L L ï O.
X 1 1 1. Joentinus B^eTatlc den' Aventinns on ee-
nige, daar beneden liggende , p'Iaat!"en. De tempel'
der Vtiiheid^ niet de daarbij aangelegde hoeherif
«'n Let bcltende Attiurn Libcrtatis; de tempel v.m-
Junn lit'^ina; de tenjpcl van Diana en het Arin!.^
lustiiuin lagen op den befg , waartrp men door di iv
divus puhlicus klom; Iict Vorum Vistoriuni en de
ten.pcls van Apallo J)ledicus , met de nieuwe
fcheepsiimmers;i,'€rff la^cn beneden deözelven, aaa
den Tiber,
X i V. Ift deze wijk, aart gene zijde van Jen
Tiber , Trans Tibcrini , bevonden zich op het
Valicaan,- de tuinen van n E » o; tegen o\er liet
Vaticaan, aan den Tiber dc MoleSy of btgraaf^
plaats y H A D R I A N I , het Janiculum y en daarbij def
baden van skptimicssevirus; d* tuinen tan
ciesali en tiberitrs, en het graf van N u M a^
Voorts beliot^rde hiertoe het Tlberdland, met de
prachtige ten»pels van AlCsculapius en Vaunus.
lie bruggen van de flad, over den Tiber, waren#'
Tiaar den loop van de rivier: i Pons 31ihiuS door
icaufiüs gebouwd, Jag nog buiten de ftad; a AF.'
lias y doov keizer adrianus (nu Si. AngeloJ)
3 ^'aticanus of Triurnphalis ; 4 Jahicutenfis of
Aure.'ius (nu Pons Sixti); 5 Vatricius; 6 Caestius
of Esquilinus (nu St. Bartho-lomreÏA ; ^ Polatinuf
of Senatorius (nu St. Mariae ^{typtiacoc); H Subli^
c/«s , de oudfte van allen. T)e voornaamftc poor-;
ten, "vvier getal aanvankelijk eindelijk Sy be iep;
•waren Icn N. Flumeniana ^ Collntina^ Agonenfi^^
ten O. Tiburtitiay Fsquilina ^ Latina; ten Z Ca^
penay Ter^emina; leii W., aan gen - ?,ijüc van dea
Tiber, NaffaVfSi Triurnphalisy JaniauUnfis, Van-
de veertien Wairrlthli.tgen was Aqua Appia de
üudfle, Marcia het bcite wafer, Vir^o het ko-idTtc^
A^isiïnu Utl fltxhlftc waier; Anio Nvvus liet zich
C ; hüff