Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
t 30 ]
perltlngen, -svsai* het volk ftemde.) t)aarLij heVf^fti
»icli dc yU/a publico f ten liuis, waarin de 6V/r-
/us gehuudt'n , en vrecftuie (^caiitcn , vau
flaals\ve^c, taidei'lioutlcn wci'Jen. Vrnlei' naar 1»«-
Bcden, hct Pmtthton ^ ecn ten door a c li 1 p p a
aan alle ^otlon gcwiji!; en lie»ic<lcn lielzche, wcdci*
Baar den Tiber toe, hel Theater van b a l ll s , liet
AmpUithcaier \ an s t t i 11 u s ï a f II t s , in de
Circus Agonalis. in Je naliijheid van den ln-rg
Capitolinus, ftonden de leiupels l^an BeUona en
Tan ApoHo- hct Theater van m > r c i 1. L i; s , vtï
verder de Circus CrmLaan) Tlamitiius, h^'t
Thtmlcr en dc Curia (ecn raadhuivAn v o m ? e-»
> U s , waar 05 A R gedood werd; en Terfclieideixc'
andere gebouwm > an dïl Üaatslioofd. Langs dtrr
Tii>cr, liep dc Via Ilecta,
X. Paiatiurr. bevatte bet Iceizei-lij^e paleis y wiar-
ijQ men het huis van w e « o , c a T i l i a en T j b b-
Jkius, en den beroemden tempel van Apollo
toeken Cicero, clodiüs en awtoniu»
haddiïXi hier ook buizen; Jupiter Stator, Dta
'f iriplaca, de Kooris en auderen, tempels. Voorir
vüuci men hier eertijds de onde dertig verzanielplaat-
fen der Curié'n (Cnri® Ycteres) en dc Ca/a Hamuli^
X 1. Circus Maxunus ftrcLle ^ich uit vafn de»
Falaiijnfchen beig, tot aan bet Campus Marlius ^
den Tiber, en dan weder tusfchen den Tiber
«n den berg Aveniinus. Hier was > beneden dm
Palatinus , de Circus Maximus^ en daarbij eene
minig.te van teJiijK^ls. Achter de achftevvijk waretf
tc vinden, bel Forurn lloarimn en Pffcariurn, (^oi-»
fen en vischmarltt^, achter cfen berg Capilolinus,
ie Vurta Trigemina en het Forum Olitofiinn (^de
^»•»fnuiii Li} Kiel de Columna Lactaria ^ waarbij dc
ki/idttren toü vondeling gelegd werden > en de tera**
pel van Janus.
KI I. Pifcina Vuhïica^ dt klein'"t«» en volkrijk-'
fit; a; a-" t'n, la.; las''clion de e'fde, dertiende en
ll-c. üiQiji j;e T!.^rniac A/Uoninianaef