Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 29 3
tan c.MSAHt en voor dezelve de nicttwe Rostra»
Beneden het kapilool, vond men den tempel van
»\turnus en den Career publicus (de gevangenis) ;
digt bij de befaamde Scalae Gemonlae , waar de lig-
chamen van ter dood gebragte misdadigers ten toon
werden gefield. Voor deze gebouwen, midden op
de markt, ftond Let ftandbeeld van ßlarsfas en
de groote mijlpaal, MHiarum Aureuni, De N. zij-
de van de markt bevatte, nevens andere gebouwen >
de Bafiltca , door ä m i l i it s ï a u l l o.s gebouwd,
Iht tweede gedeelie van deze wijk maakte, a. het
CapitoUurn uit. Het beflond uit drie afdeelingen.,
i)e eerfte, Inlermontium ^ bevatte de beroemde
fcliool van keizer adrianu s, Athenaeum ; de Iwee-»
de lilt Kapifooï^ den hoofdtempel der ftad, of de
tempels van Jupiter^ Juno en Miner^Oy onder e'e'n
dak ; de derde Arxy de vesling , de munt , de Cm-
r/a Kalabra en de Ilupes Tarpeja, 3. Het derde
gedeelte van deze wijk beftond uit de plaatfen , die
rondom de markt Jagen^ Daartoe behoorden, ach«
ter de Bafïlica PauHi, het Vorum Cae/aris , met
den prachtigen tempel van T^enus Genitrix; liCt
Forum August!. , met deszelfs prachtige Porticus ,
f Eiiilenwalerij), cn den tempel yan ßlars Ultor; nog
verder, het Forum Trajani , met de beroemde zuil
van dezen keizer, zijne boekerij en BaffHca* Ach«
Ier den tempel van Vesta, bevond zich hel Vtïa^
hrunty langs den Tiber ; de Bafllica Sempronlr, en,
tusfchen den Capitolinus en den Tiber , de Porta
Carmentalist
1 X. Circus Flaminius bevatte het grootfte ge-
deelte van het t^eld ifan Mars. Hier vond men ,
geheel ten N., de tuinen van l\icvllvs, op den
Collis llortulorum; beneden dezelve, naar de zijde
van hel Forum markt ^ den te geh 00 g ^ de Èa-*
Jilica en Zuil van ANTostnus; naar den kant
van den Tiber, hel Maufohum (praalgraf), van
AVGÜSTUS, fn niet ver van daar het eigenlijke,
nï kitiafircj Campus Martius met dc Sepia (af-
C i pcf-