Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
t =8 3
der fcliöO«e fem|wïs Veneris en Romae y Antonini
€n Tcüstitice; den Colosfus can nero/ de triunif"
hogen ▼hu tjt¥S en constautyn» en de hoek-
handelaarsfiraat (Sacriporlus), Van daar voerden
de beide -wrgen Vicus Ciprius en Sceleratus, be-
kend nil de gefchiedenis van de vadermoordcnaar-
ftcr T V L L1 A , de dochter van koning s e r v i u s ;
naar den Esquilinifchen berg. Beneden aan den
voet den Quirinalifclien berg, lag het Forum
Neri?ae , met eenen fch.oonen tempel van Minerva.
V. F.squUina i cum colle ei turre Vijninali y be^-
vatte dé beide genoemde bergen. Op dez«lvc waren
te Tinden: dc verblijven (kaferncn) voor de Prse-
toriaanfchc foldaten, of lijfwachten, der keizers,
(Castrum Proeiorium^ i de regtplaats y vraar gesnee-
ne mi.^dadigers geftraft werden (^Ststertlum'); de
pracbt'ige tuinen van M jE c E H A s , eertijds de be-
«faafpla'ats van gemeene lieden, (^PuticuU"); de tem-*
pel, dien marivs aan de eer -wijde.
VI. Alta Semiiay op den Quirinalifchen bergr
ïn deie wijk lagen: de prachtige tainen vao s a l-
ïüSTiüs; de baden van dioclxtiakus en
c'o s T A N T IJ N ; de tempel van Quirinus (Romu-
lus) ; de tempel der Zon , door aurelianus ge-
bouwd ; de tempel en circus van Flora ; de tempel
«ier Snius; de plaats, waar de onkuifche Vestaien
levende begraven "Nverdcn (^Campus Sceleratus.^
V 1 ï, PI a Laiay tusfchen den Quirinalifchen berg
en het Campus INIartius, -waar zich het, door c o
STAlNTiiw verfraaide, Forum Suartum^ zijn Por^
tïcus en de nieuwe , heerlijke tempels der Foriuna
en van Quirinus bevonden.
V I r J. Fcrurn Romrrnum bevatte drie deden :
i* de rnarht zelve. Hier vond men, beneden den
berg Pa^alims, hel Comithim y de Curia HosiiJlay
dc Iiafilica Portia, de te^mpels van Castor en
c JE s A p. ; en, voor deze gebouwen, de IXtstray de
Grcdu$ Aureliiy de CQfitrnna Mnenia en de bron
van Jutxirna ; ten Z., naar den kant van den Ti-*
iier, floudcja de tempel van Vt^siay en de Bafilica
van