Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
[ 27 3
Tusfchrn d^ö berg Capitolinu« en Palalin«» Be*
vodJ zich , in cen dal , lict Forum Homanum»
Achter den Capitolinus , ten N. , >ras liet Cam*
pus Jla/iiuSf en, tusfchen hetzelve en den Janicu'*
Jus, hel Tiöcreïland» Ten O. van den Möns Pa-
latinus , lagen » in eene rigting van het Z. naar het
N, , de bergen Ccellus ^ Esquilinas y Viminalis ea
Quirinalis ; aan het uiterfte einde , ten N. en tegen
over het Campus Martius, de Collis Horiulorum.
De laaistgenoemde berg, nevens den Janiculus ^
Valicanus en het Campus Martius -werden eerit
Iaat binnen dc ftad getrokken. De oude ftad be-
vatte, tot 200 jaar n. J. C., Hechts de zeven overi-
ge bergen, waarvan zij de ftad der zeven bergen
wordt genoemd.
Augustus verdeelde de ftad , als het ware een
rijk op zich zelve, in i4 wijken. Zij ^aren:
I. Porta Capena^ aan het uiterfte einde, ten 2i,f
hier lagen: Vieus ei Templum Honoris ei Viriu-
tis « door den veroveraar van Sicilië, m a k c e l-
I» U 4 > geflieht; Templum ßfarlls extramuranei y hieiP
werden dikwijls ftaatsvcrgaderingen gehouden ;
tiler:nat Sc>;erl en Commodi ; Arcus Veriy Trajani i
Draft.
I 1. Calimontiumf op den l>erg Coelius. Hictf
vond men Üornus Lateranorum^ na ir £ 21 0 9 eea
keizerlijk paleis; Mica Aurea f eene prachtige eet-
zaal i door DOMiTiANus gebouwd ; de groote
fchermfcliolen, Ludus ßtaiuiinus en GatUcus,
III. ifis en Serapisy in het dal, tusfchen de
hcrgcn Coeiius, l'alatinus en Estjnilinus, waar het
prachtige Arnphiiheater van titus, zijn huis ^
zijae badcH cn de baden van trajanus "vraren J
eo waar ook dc beide beroemde flrateti Suhurra en
Carhkat gevond- n werden.
i V. Via /ficra , de beroemde Straat, die van don
Vimiiialifchi'n en Esquilinifchen berg, langs dou
vüv't van den t^alatijnfchen, naar dé markt liep.
ïiier vond men den prachtigen Vredestemptl vaa
TiïvSj Jen fcbooiiftcn in Ilome ; en dc niet min-
C a der