Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
[ 48
welke MARius zich voor de hem vervolgen-
de ruiters verborg, en waar men het Lucus
M^ric^ moet zoeken.
Meren. Lacus lUgillusniet ver van
her tegenwoordige ftadje Frascati; door eene
zege3 die de Romeinen, in den omtrek, op de
Latijnen bevochten, bekend.
rontindC Palt^des (Paludi Pontine), zeer
Hitgeftrekte moerasfen , tusfchen de rivieren
Js'ymphGeus en Ufens. Gorn. cethegus,
J. v. R. 590 , c s a r , augustus, tra-
janus en de gothifche keizer theodosius
hebben te vergeefs getracht, dezelve droog te
maken.
Bergen. Mons Alhamis^ bij de ftad Al-
ba. Hier werden de Feriai Latinjc (Latijn-
fche fpelen), door tarquinïus superbus
ingefteld, gevierd.
Mon$ Sacer, waarheen de Romeinfchc
burgers, tijdens hunnen opftand, weken, toen
zij de inftelling der Tribuni plebis verkregen,
die hunne regten tegen den feriaat zouden hand-
haven^ in het begin der 5de eeuw v. J. C.
Steden. Tïoma , de hoofdftad der oude wereld,
in }iet tijdperk van 3oo v. tol in n. J. C, Zij
l^g op de beide oevep van dep Til?er, op tien bevr
gen, waarran zeven, aan de O. zijde yah de rivier,
de eigenlijke flad uitmaakten. Aan de W. zijde
Ikgen Hechts twee bergen, de Janiculus ten Z., en
ten N. de Vaticanus^ een weinig van de rivier.
Aan de O. zijde verhief zich, nog beneden den
Janiculus , de Ai^entinus ^ en wat hooger de Capita^
linusi Tem 01 yan deazelréa lag de Palatinuê,