Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
t 17 ]
Tarqulnii (bij he: dorp Tarquinia), vaa waar
Rome's vijfde Koning, t a r q u r n i u i' p r i s-
cus, kv/am; eene der twaalf oude hoofdlleder.
Gvavis.t\t^ de vaderllad van s e j a n u s, den ■
gnnikling van tiberius; een dienaar zijnen
heer waardig.
Satnmn cn Nepete^ Roin. volkplantingen. ■
Feji, (niet ver van het eiland Farnefiai , ec:"i?
d:r ma:^ngrtc (leden van het aloude Italië ,
rijk , fchoon en prachtig. De Romeinen brag-,
ton, bij de belegering cn verovering van dezelve,'
tion jaren toe. Op haar, bouwden zij voorna-
rrelljk hupne grootheid en lieerfchappij, in Ita-
lin. ' Zelfs de laatRe fporen dezer ftad zijn ver-
dwenen.
' CVr^ (Cervóteri), eene der twaalf oudt? '
hoofdfledcn, was de zetel van mezentius;
inct beroemde baden in den omtrek.
CentumcclU (Civita VechiaJ, een fcboon
landgoed van den edelen trajanus, met
eene zeer fchoone haven in de nabijheid.
Laiirium ^ twee mijlen van Rome. Een land-
goed van den beminnclijken antoninus pi-
Us, die hier ook, in 161 n. J. C., het leven
verliet.
Aanm, De Etruscers waren eene oude,
vernuftige en bloeijende natie. Handel en fcheep-
vaart fchonken hun groote rijkdommen. Zij
beoefenden reeds kunften cn wetenfchappen, j
toen half Griekenland nog in eenen ftaat van
woestheid verzonken lag. De Romeinen, 'die'/
zonder dat zij blinde naapers hunner naburen wa-
B 3 ren