Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 3^3 1
«erfte raaatitlen van een gewoon jaar "bcrual. T»
Eijn ook Pythiadeny eerst van acljt jaren cn ilaar-
• na van vi^r , maar deze koinen voel njiutler voor.
Overigens ; de 01yn»pifclie fpe en ^\aren ter eere
^ an Jupiter, en bet lecken di-r ovcr^vinuing wa»
«en Olijvenkrans, Vuor jdpollo , den overwinnaar
van den Pytiion, werden die van Delphi gevierd.
In deu bej^inne waren deze alieeu tnonkxjnfiige
kaïDpcn, die met dingen van waarde weiJm bid«
. loond ; later met ïaurierkratifen en zekere; appelen,
i)ic tc Nemia waren, volgens foniiaigen, in den
oorfprong een lijkf^'cst: etn {»roene tppckrans wat
het looa. Bij de Islhniirche fchonk men kratifen
Tan dcnne of van dorre eppe.
7. De rand der Amphiciionen was eigenlijk lA
ïijnen oorfprong geene ftaalkundigc inHeliing, maar
alleen eene verzameling van verfchiliende afgevaar-
digden tot toezigt over den teuipei ; ook andere
tempels hadden zulk eene Amphictionie: de raad
der Amphictionen van Lelpiji echter is de aanzien-
lijkfte en berocmdfte. J ii de vroegfte tijden ont-
ftaan zijnde, was deze vergadering eigenlijk eenc
Tergadering van afgevaardigden der Griek.'chr ftam-
men, niet van dc fteden Zij waren tuaalf in ge-?
tal: de Thesfaliërs ; JBceotiers; J^orit'rs: Joniers;
Perrb»bers; jAIagneterj; Phthioters ; Maleers ; Pho-
cenfers ; Oeta;ers ; Locrcers , en, denkelijk, die van
Delphi. Iedere ftad had het regt, alge vaardigden
te zenden, maar de ftemming ging ftamsgewi jze;
ieder volk had twee ftemmen , en de zaken werdia
bij overftemming afgedaan. Zij vergaderden te
Delphi en te Thermopylae , of liever, zij kwamea
eerst te Thermop.lae bijeen, om te olferen , cn be-
gaven zicli vervolgens naar Delphi, tot, de eigeniij*
ke werkzaamheden. Het hoofdwerk der vergade-
ring was het opzigt over den tempel, deszelfs rijkfl
bezittingen en gefchenken, en het uitoefenen van
eene regterlijke magt, in geval van onthei iging en
fchcnnis. VS'ai de verdere werkzaamheden betreft,
hadden hei bijleggen van gefchülen , cn lic»
ica'i