Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
t 3i2 1
die veel medewerkten, om eenen algemeenen Griek-
fchen volksgeest te onderh'uiilen i.) de Olfmpj ^che j
20 tic Pythifche, hij Uelp li ; 3 ") de ye}nc}''che , bij
Ar^us en 40 ^^ Isthmljche , op de lau'l. ii.;te van
Corinthe. De infie ling de/.er fpelen, die zicli in
dun fabel- cn heldentijd verliest, wordt aan j;oden
en halfgoden toegefchre\ en , en ook verrdiillend
opgegev<'n. AVij kunnen ons nivt verbeelden, bij
een volkomea gebrek aan volksfeesten, na een tijds-
verloop van zoo veel honderden van jaren, wat
deze fpelen , . roor een volk als dc Grieken, geweest
Eijn , en dat in een land, zoo als Griekenland is, en
in die vroege eeuwen, toen over het geheel het
menschdom, even als elk bijzonder menich in de
jeu^d van het leven, meer dartelend en juichend,
onbekoHinit-rd, daarhenen le^^fde. IVIet de nieuwe
ïiiaan, na den zonierzonniftand begonnen de O
pi^'che des avonds, enduurden vijf dagen. Met roo-
ien eu piengen op de altaren der goden wevden
dezelve aangevangen, cu Tcr-vnigrns maakte een
eenvoudige wed'oop aan de eigenlijke fpc!en een be«
gin. Worftelingen, kampftrijden en renfpelen liiel-^
den de overige dagen bezig. De roem , dien dt
overwinnaars hier behaalden , gaf niet al-een hiiri-
aelven, zoo lang zij leefden, eer en voordeel, maar
hun onfterfeli jke naam daalde af op geflaclit en
yaderland- De naraen van veertien dezer overwin-
naars heeft piNDAHtrs door zijne Olympifche
hymnen tot bet nagefiacht gebragt; negen van de
Pylhifche; tien der Nemeifche en acht van die bij
Corinthe zijn door liem onfterfelijk geworden,
Groote mannen, dichters, kunftenaars , zangers, al
wie in iets uitmuntte, of dit waande; duizende van
kooplieden en kramers ftroomden met de talrijk«
aanfchouwers uit alle ftanden naar Olynipia.
Dc lijd der viering dezer fpelen was de gewoon-
fte jaartelling in Griekenland. De eerfte Olympias
wordt gefield , in te gaan loet nieuwe maan , na
den langfien dag van het jaar 776 v. J. C. ; zoo dal bet
Olympifche jaar ahijd uit dc zes laulfi« cn zes
eer-