Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 3ÜI 1
C, Soc/'îf of Bondgenooten. Eigen beftuur, fcliat«
tîng opbrengen en hulpbenden leveren , was bij
dezen de algemeene regei, die verfchillrnde gewij•
Ei^d was, b. V. , door het Jus Latii ; Jus ïtaUurn
enz. Een zoosenaamd convent, eeue conventftad
O '
behoort tot di:ze klasfe.
d. Deditltii^ of onderdanen, hadden geen eigen
beftuur, en waren geheel afhankelijk van Rome,
dat er een overlicidsperfoon , Pracfcctus genaamd»
henen zond, die zulk eene ftad of landstreek, onder
den naam van pracfectura y befiuiirde.
Toeu, na den Pnn. oorlog, de heerfchappij van
Let gemeenebest zich ook buiten Italië uitftrekte,
had men ook nog provinciën , of wingewesten.
Dezelve waren i.) Proijindae Confularcs. Eene
confularifcbe provincie werd door een oud- of pro
Conful beftuurd ; deze proconful had een leger on-
der zijn bevel, en was het hoofd in burgerlijke
en krijgszaken, a.) Pro^inciac praetoriae. Eene
prselorifcUc provincie werd door een oud - of pro^
Praetor^ zonder leger, beftuurd. Hierbij komen nog
een aantal van koningrijken, vorftcndommen, vier-
vorftendommen enz,, die, of geheel of gedieltelijk ^
afhankelijk waren.
4. Fasces waren bundels ftavcn of ftokken
virgae genaamd, die de Lictores (tegelijk geregts«
dienaars, boden, lijfwachten, beulen, enz.} voor
hooge ftaalsperfonen heendroegen, b. v. , vóór d n
conful gingen twaalf lictor's, met fasces op den
fc hou der, ecn voor een' achter elkanderhenen.
SeUae curules ^ of curulifcbe ftoelen , waren eeiie
foort van eergeftoelte of banken, met ijvoor inge-
legd. Hel regt, om op deze floelen te zitten, wa»
met de eerfte ftaatsposten verbonden.
6. Olyrnplfchc fpelen.
Onder de menigvuldige fpelen , die in Griekenland
vrerden gevierd, waren de vier volgende nationale
fpelen, waaraan, al wat Griek Was, deel nam, en
die