Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
l 314 3
zich uic langs de Middell. Zee, van de rivier
Ampfaga COC aan den Tusca ^ in Zcugicana.
S ceden. Hippo regius (bij Bona), de voor-
malige zecel der Niimidirche koningen, nn in
Rujïccade (Spigada).; Chulii (Ciïile)
lagen aan de zee. IMnr.en in hec land Cirta
(Conftancina) , de zetel van iviassinissa en
zijne opvolgers, eene fterke, fchoone Had.
jügurtha vermoordde hier adherbal,
mec wien hij massinissa's rijk deelde (iii
V. J- C.), in den Jngurthijnfchen oorlog, door
sallüstius keurig befchrevcn.
Insgelijks Vacca (Vegja), eene fiad nicc ee-
nen blceijenden handel. Van dezelve worde
dikwijls melding geiiiaakc in den Jugurchijnfchcn
oorlog. Tucca (Tugga). Zama^ vijf dagreizen
van Carchago, waar de overwinnaar van Cannaj
den flag ccgcn s c i p i o verloor, en vanwaar
zich hec voongaandc verval van hec, cegen hem
ondankbare, Carthago dagteekenc(20.a v. J. C.).
Aanm. M a s s 1 n i s s a bragc dit land in
bloei. Deszelfs voormalige vruchtbaarheid ,
welke men bij de tegenwoordige niec vergelij*
ken kan i hing af van de menigte en vlijc der
inwoners. Na hec tenonderbrengen van juba^
verdeelde c ^ s a R de fchoone vlakten van hec
land onder de foldacen van den parrijganger
siTTius, De Numidiërs hadden vele ligte
paarden, en waren, als ligce ruicers, van zoo
veel gewigc in den oorlog, dac zij, - aan den
kant der Romeinen zijnde, niec weinig toe den
Hitflag van den s^^n pim, oorlog, in den fiag bij