Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
[ 3t3 ]
uitdrekte, en Tripolis (Driodeden) werd gc
noemd. Pißdon (Fisfato) was hier eene be-
roemde haven. »
Midden in hec land, lag Cydainus (Ghede
mes), eene aanzienlijke handeïplants, v;.Tir dc
wilde bewoners van de binncnlvinden van Af-
rika goud, elpenbeen, wilde dieren cn der-
zelver vellen re markt bragten.
Aan de Groote Syrtis lag de gewigrige haven
Aspis, de toren van Euprantus, cn de groote
zoutgroeven (Salin« immenfe).
Eilanden. De beide eilindcti Cerzlna
(Kerkine) en Meninx (ZerbiJ , aan den ingang
van de Kleine Syrtis. Hier groeide veel lo
tus, en hier fchijnt men de Lotophagen van
homerus te moeten zoeken.
Aanm. Die landfchap was niet zeer vmcht-
baar; echter leverde hec veel zout op, cn was
van belang, door den handel met de wilde
Libyers. -- liet Rom. Afrika bevat, in
het algemeen, het tegenw. gebied van Tunis en
Tripolis. Hec v/as vruchtbaarder dan Numidië
en Mauretanië. Na deszelfs verovering, legden
de Rom. hier vele volkplantingen aan, en be«
fchouwden dit land als hunne korenfchuur.
n m i tl f
Naam. De naam Numidia bevat mede
Wlauretania C^farienfis, of men verftaat daar-
door flechts het eigenlijke Numidië.
Grenzen. Hec eigenlijke Numidië firela?
ß b