Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 310 ]
de andere voor oorlogfchepen , in wier midden bel
eiland Cothon lac. liet is niet duidelijk, wat of
het deel der ftad, ßltgalia {jenoemd, eigenlijk was.
Beroemd is bare manmoedige verdediging in den
vierjarif^en, laatften Punifcben oorlog, en liare
rerv/oesting door scipio (146 v. J. C.). Het
getal harer in^voners voor den laatften dier oor-
logen, -wordt op 700,000 begroot. De vo!kpf.. on-
der AUGVSTUS hier aangelegd, is, na gebloeid te
helïben. later door de Arabieren verwoest.---Oe
berieten omtrent deze fia«J , die zoo lang Bouje^s
mededin^^fter was, zijn zt-er bekronjpen , even als
die omtrent den geheelen ftaat. tiaar handel 200
met de binnenlanden > an Afrika in zont, fa-
ven . dad. len , goud en ge^'teenten enz. a!s haar zee-
handel en hare bezittingin buiten Airika, war^n aan-
zienlijk — eerst de VY, eilanden in de Middelh /ee »
incest gedeeite'ijk; en lati-r, bij derzelver verlies»
Spanje Ook de landbouw werd vlijtig beoelVnd : dc
aanzien ijken leef i^n van de inkoinften hunner .and-
goederen ; en bet groot aantal van volkplantingen 9
die binnen 's lands werden aangelegd, waren landflc»
den, die bij den landbouw derzelver beftaan bad-
den. Deze waren onvcrTicrkt, waardoor zij bij > ijan-
delijken inval aanflonds den vijand in handen vielen.
Toen (!»' f^omeimn der ftad moester werden, lieten
zij de bot^k^Tijen aan de, met hen verbondene. Nu-
ijiidifclie vorsten: het werk van ma go echter, over
den lau 'bouw ♦ werd door d. s i l a n u s , op hoogen
last, uit hel Phceniscli in het Laiijn vertaald: bier
Itan men uit afnemen, dat en hunne letter- en
hunne huishoudkunde niet onbeduidend geweest iijn.
l>e regering was die der aanzienlijken , door het
Yolk gekozen ; de raad had een of twee lioofden
tegelijk , die koningen of Suffeten werden genoemd »
•welke, volgens nepos, jaarlijks afwisfelden.
Tunes ^ eene der eerfle vestingen des lands,
nu het befaamde Tunis. Aan het einde van
bet voorgebergte van Hermes5 bevond zich de
ha-