Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
i 309 3
Kapen. Kaap Candidum, ten W. van
Hippo; K. Apollinis ^ ten W. van Carthago;
K. Mercurii of Herniieum ^ tegenover Sicilië;
K. Pucerum^ in de golf van Carthago.
Golven. Sinus Hipponenfis ^ bij Hippo;
cn Carthaginenfis.
Rivieren, Tusca (Goadilbarbar) j Ba^^
grada (Mejerda) rtort in dc golf van Car-
thago, en bewijst aan het land dezelfde diensten,
als de Nijl aan Egypte.
Hippo Zarytus, eene groote zeeflad met eene ha-
ven en een zee-magazijn, aan een bevaarbaar meer.
Utica^ bij de kaap Apollo, 27 mijlen van
Carthago. Zij was eene volkplanting van dè
Phceniciers, die in oudheid Chartago overtrof,
maar welke op die beroemde flad in aanzien volg-
de. Even als alle Phcen. volkplantingen in het
gebied van Carthago, was zij niec afhankelijk
van de hoofdftad, zoo als die volkplantingen,
welke Carthago zelve had aangelegd; maar ftond
met haar in verbond. Cato van Utica^ of
Vticenfis^ bragt hier zich zelven om hec leven,
toen alle hoop op het behoud van het gemeene-
best verloren was (46 v» J. C.).
Carthago lag in eene golf, die door de kapen
ApoHo (Zibibj len W. ^ en Hermaeum (Bon) ten
O wordt gevormd, op een fchiereiland, dat door
eene fnialle landtong was verbonden roet het vaste
land. Aan den zeekant had zij eenen enkelen , maar
aan den landkant werd zij door een' driedubbelen
muur, van 'So ellen boog en 3o voet breed, beves-
tigd en door d** fterkle Vyrfa, op erne rots gelegen,
vtT'iedigd Kenr lan.ltong , aan den W. kant. vorm-
de hare twte havens, eene voor koopvaardij- en
dt