Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 303 1
De Egyptenn.ren hadden eenen diepen afkeer
van het zwijn, maar bij fomniige offers hadden
zij het noodig; aok lieten zij het zaad op hun-
ne akkers, in plaats van dezelve te eggen,
door varkens intreden; 7.) tolken en makelaars
waren de jongfte klasfe, die bij het openen der
zeehavens voor vreemden was opgekomen.
Het is niet zeker, of alleen de klasfe erfelijk
was, dan of, bij den derden ftand, ook elk bij-
< zonder beroep van den vader tot den zoon
j moest overgaan; het laatfte wordt voor onwaar-
5 fchiinliik gehouden.
I Kunften en wetenfchappen. Hunne vorde-
i ringen in bouw-, beeldhouw , werktuigkunde
i en waterbouw worden door duizende gedenk-
i teekens bewezen; hunne bouwkunde fchijnt ech-
ter meer het karakter van het verbazende en
reusachtige dan van het denkbeeldige fchoone
gezocht te hebben. Buiten de reeds opgenoem-
de bouwwerken, komen nog de obelisken in
aanmerking. Dit zijn vierkante, van boven
fpitstoeloopende, zuilen. De zijden van onder
zijn van 5 tot 25 voet breed, en de hoogte
gaat hoogftens tot 180 voet; elke obelisk is
uit één' granietbrok vervaardigd. Verfcheidene
^ zijn er naar Rome overgebragt. — Verder: de
1 uitvinding der meetkunde., bij de jaarlijkfche
i overftrooming van den Nijl, noodzakelijk; der
\ ft'ater - uiirverken vorderingen in de fterre-
kunde ; hteroglyphen of heeldfpraak, waarmede
zij ook hec gebruik van het letterfchrifc paar-
den. —
A a a Voort'
1