Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
t ^99 1
J
'Kij!, heeft eenen hoofdingang ^aarvan de posl^n,"

voel hoo"te
O
wor-*
voor-
voert
door geknotle pyramiden ^ an
den gevormd ' Dere ingang voerl in ecn
hof met malerijen onjg«v( n ; een tweede Py/on
in een tweede zuilen-hof niel pilaren van 7 voet
nid'deljijn en ao voet hoogte. Standheelden,
worden hier gevonden, waaronder er zijn ,
die met hunnen voet6o voel hoogte hehhen , nit ee'a
fluk. In dc bouwvallen, welke n)en voor die van
hef paieis en de begraftfplaals van o s v m a 3C d v a s
ïierkent, vindt wen vinger» van flandbcelden 4 voet
-lang en borstflukken, die van den eenen fchonder
tot den anderen 21 roet halen. Aan de O. zijde
van den Nijl, bij de cudhedcn , welke men nu die
van Karnak noemt, is ccn gang, die door liggende
rpbin\en wortll gevormd (leeuwen tocI vrouwen- of
ramsbuofden) van la tot i8 voet lang, waarvan er
lïij den oorfpronkelijken aanleg Goo moeten grvcest
zijn. Deze losfe trekken zijn genoeg, om het waar-
lijk reusachtige der oudheid als een -werk der
wezenlijklieid te doen kennen.
Verder naar beneden ïian de rivier lag Apol^
linopolis parva (Kus) en Koptos (^Keft). Dit
waren de beide koopfteden, waarheen de Oost-
Indifche waren lani^s de Arabifclie golf, van
M'^jos Hormos en Berenicf af, te land ^ï;evocrJ
werden, en verder den Nijl af, naar Alexan-
Panopölis, of Chenino (Akmin), ver-
eerde PERSKUS mec hec vieren van Griekfchc
fpelen. Ant(3topolis ^ waar Ifts Typhon, den
moordenaar van haren echtgenoot, overwon.
Aan 'zee, of aan dc Arab. golf, lagen op
dezelfde hoogte, als Syene Berenice o-^
dc^ hoogte mec Anrseopolis Myos Hormos^ de
beide voornaamfte havens voor dc O. I. waren.
Ten W., aan gene zijde van het Libyfche
ge-