Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
t üps 1
De bp|;raafplaalfen der oude Tliebifcbe rijksliö-
fiingen waren in liet N. W. der fud , in l otfea
öitgeliouwen ; s tfi. a s o fpreekl er ^ an ; twaalf
ïijn er thans weder gevonden: waarhij eeu aantal
obeJf.shen ftonden, met beeldspraak be^clireven. Ver-
der ♦ het graf van K. o s'y m a n d y a s 3 it or<lt
door I3IOPOBUS sicuLus ^b. 1. 49) be''chre-
\'en. - Men trad in hetzelve door een poriaal ,
helwelk twee morgen lands groot was en ellea
lioog» in eenen vierkanten zuilengang, eens zoo ianjj
on lÖ eilen hoog. - Uier vond men eerst drie
heelden, het grootfte was osymaneyas, zitten-
de, 7 ellen hoog; verder dat van zijne moeder, en
dochter ; en nog eene tweede voer de moi der , ao
ellen hoog, uit re'nen fteen. Hierop volgde eeu
andere zuilengansj, met een altaar onder den bloo-
ten hemel; de krijgstogten des konings tegen dc
Bactriërs waren hier afgebeeld. — Eene wandelplaals ,
ïnel huizen omzet, waar de koning, in half verheven
beeldwerk, was voorgefteld, als offerende goud ei^
tiilver ; en daar lagen Sa mi ioentijY mifien. —
De boekerij, met het fchoone opfchrift. „Genees^
middelen voor de ziel.^' — Op het grafteeken was
een gouden ring vau 365 ellen omvang, eene el dik,
■waarop de dagen des jaars .en de op- cn ondergang der
fterren ftonden; enz. enz.
Door het verleggen van den zetel dcr regering
naar Memphis, werd Tliebe eerst geknakt; c a ivi-
byses plunderde de tempels (525 v. J. C.) ; ïto-
xomjEus philometoh, in den oor'o^ met zijnen
broeder, verwoestte hare gedcnkieekens (iSo v. J,
C.) ; c o n N E L I ü s GALLUS, da ifte R, fladhouder
van Egypte, ftrafte haar ora niet betaaMe fclialting;
cn in de tweede eeuw on/.er jaartelling , waren al-
leen groote fporen van het oude Thebe (^^eterum
T/ieöarii/n rnagna (^^esStigia) overig.
Deze oude fporen zijn door de Fr. reizigers op
nieuw aan liet licht gebrai^t, en doen zien, hoe veel
waars er, bij al het dichterlijke, in de oude verha'en
li^t, b. Vé) Een paleis, op dc W« aijdc van dra