Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 297 "i
Thehae^ of Diospolis Magna ^ op de beide oevers
van den Nyl.
,, Hel Kgvpli^che Tliebe, waar' de wonigen met
beziltlmgeil zijn op-^ehoopi, dat honderd poor-
„ten heeft, oit elk \ an welke twee honderd
,, loannen»" ten krijg«* uitgerust, ,,daar henen trekken,
met wagenen en rosfen.'^ Zoo fprak h o m k n ü s
Tan deze ftad, eeuwen lang voor onze jaartel.ing
(Ilias IX. ^^ rijke hoofdftad van eea
xnagtig rijk ; alle volgende fchrijvers roemen haai'
als pk'achtigrte en fchoonfle der wereld: en de
yranfchr en Kngelfche reizigers, dJe hare bouvr-
ral en in dezen tijd bezocht hebbrn, gftuigen een*
parig, dat zij onwillekeurig met eerbied werden
irvangen , op het zien van hare grootfche , majestu*
eufe overb ijffels. De afteekeningen alleen (.Anliqai^
ié^s d''Egypte y Paris 1811}, doen ons overtuigd
worden, dat de tegenwoordige wereld bekennen
tnoet, dat zij iets dergelijks niet meer kan daar-
ftellen."
Haar naamsoorfjirung is unzeker, en het woord
Thebe wordt, omdat vcrfcheidene fteden dien naaoi
dr'»egen, voor een gemeen naamwoord, misfchien
(V ning, gehouden. Ook is haar ftichter ongewis;
en hare uïigcftrektheid wordt verfchülend bepaald ^
dat van fchrijvers , die in verfchiliende tijden leef-
den, hier zoo min als elders , t«» verwonderen is. Vier
tempels waren er, die in groette en fchoonheid alles
overtroffen. Een derzelve , aan Jupiter Ammou toe-
gefchreven, zal zoo rijk geweest zijn, dal, nadat
CAMBTSKS al het kostbare had weggevoerd, men
uit hel puin des verbranden tempels nog 3oo talen-
ten gouds en a3oo zilvers zal gered h«bbcn. In
het Mcinnonlu/n , op den linker Nijloever, ftond het
ftandbeeld van M £ M M o m (ccn hist. • fabelwczen).
De
(*) Dit wordt vcrfchillend verklaard, maar het
] is zekeV, dat hier niet poorten der flad moclca
\ Terftaan worden»