Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C «95 ]
hee». Er «ijn twee foorten vam ▼crlrelkeH,
„de eerfte Onder den i^rond , en de andere er boven,
„Vijftien honderd van elk, en dus in het geheel
,, 3ooo. In de hovenfte ben ik ,heiiüi>0 overal ^e-
II weest 9 maar de ond«rfte wilde mij dc opziener
,, volftrekt niet laten zien, omdat hier de graven der
koningen, welke dit Lahyrinth gefticht hebben;
5, cn der heilige krokodillen waren. Maar echter
„dat de bovenfte alle raenfchelijk werk overtreffen,
^ dat heb ik zelf gezien. -- Men §aat uit een pa-
„leis in eenc kamer, uit dc kamer v/eder in eene
„ zaal , uit de zaal in andere kamers , en dan weder
„in andere paleizen^* Alles is van binnen van fteen
en vol beeldwerk. S t n a b o (h, 17.^ doet het voor-
komen als een Landfchaps- huis , waarin even zoo
Teol floten waren , als Egypte nomoi (geweslen)
had — eerst la,later 16; —, waar men gemeenfchap-
pelijk vergaderde, en ieder in het bijzonder, in zij-
nen tempel, zijn' godsdienst kon oefenen. De Fr.
reiziger Lucas Cj. 1600^ verhaalt, dat hij nog tot
in de iSofte kamer is doorgedrongen.
Beneden Memphis, lagen, op de W, van de
rivier, Arfinoe (Alfejum), waar menden kroko-
dil vereerde; Oxyrinchus (Benefe), zoo ge-
noemd naar zekeren visch, of de visch naar de
plaats, Oxyrinchus geheten, die hier vereerd
werd, en onder de algemeende voorwerpen van
aanbidding in het godenrijke Egypte behoorde.
HermopoUs magna^ of MercuriiCivitas (Her-
mes-ftad), nu Aschmuncin, waar de Cynoce*
phalus, of Hondenkop (foon van aap), godde^
lijke eer genoot.
Eindelijk Hermopoïitana Pkylace^ waar de
col der waren van Opper-Egypte betaald werd^
Vanhier voerc het kanaal van Jozefj gelijk
men het tegenwoordig üoemt, in het meer
JMoeris. Of