Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
I m ü
z'j de bewaring der lijken naauw verbonden;
üam de Pyramiden in verband: maar hec is on-
zeker, in Iioe ver zij alleen ruscplaatfen der doo-
den zouden zijn, of befcemd waren, om het doode
ligchnam zoo lang mogelijk te bewaren (want
hiervan hing bij hen de voortduring geheel
ap en om de rustplaats in wezen te houden; en
eindelijk, of zij misfchien v/el moesten dienen,
tot gedeeltelijke voortzetting van het volgende
Jeven zelf.
In den omtrek van Memphis:
Charon^ of Acheron (Diod. b. i. 91^.), een
jneer, waar een bijzondere veerman, Charon
(fchipper), de lijken overvoerde, naar het ver*
maarde doodengerigt.
Mceris^ ook een meer, door den koning
van dien naam aangelegd, aan hetwelk hero-
0OTUS eenen omtrek van 3600 ftadiën geeft,
cn het geen strabo, onbepaald, zeer grooc
noemt.
Hel Labyrinth, „Ik htih het gezien H S » o»
VOTV5 b. a. en hevondcn, dat het grooter iSf
y, dan het befchreven wordt. Want wanneer ie«
„mand deze muren en lieerlijke bouwwerken naar
^ liet verhaal der Grieken zou afmeten» dan zou hi|
f, van den arbeid en de kosten van het Labyrinth
ft een kleiner denkbeeld hebben, dan het inderdaad
ff is. De tempels van Ephefus en Samos zijn zekey
waardig, dat zi} befchreven worden; ook de pyra»
,, miden overtreffen alles, wat men daar van 2egt^
ff en elk van dezelve overtreft de grootfte gebouwen
der Grieken: maar het Labyrinth overtreft ook
,,de Pyramiden, Want het heeft twaalf gewelfd«
,, hoven, waarvan de deuren tegen elkander over-
,>ftaan, 6 te» N. ca 6 Uu Z.; €«ö »uur loop» «»'
1
i
fk