Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 293 1
die I'e reusachtige hoogte van 30 en i20 ellen
Ladden. De ftier Apis., het zinnebeeld van
K. OSIRIS; werd hier, waar hij verblijf
en tempel had , onderhouden en vereerd.
Cambysis, toen hij Egypte onder de Per-
fen bragt, en een einde maakte aan het rijk
der Pharaonen (525 v. J. C.), verwoestte ge-
deeltelijk deze ftad cn hare menigvuldige tem-
pels.
Pyramiden (Pi-ra-mu-e zonneftraal). Drie
groote en nog andere kleine liggen tusfchen
IMemphis en de Delta C^r zijn er bniten die
verfcheidene; naar men wil 40 in het geheel^,
op eene 100 voet hooge rots, die tot de ber-
gen van Lybië behoort. De grootfte, door
cheops gebouwd (Ilerod. II. 124.), waaraan
100,000 menfchen, 20 jaren lang, werkten, en
die 1600 talenten kostte, zegt men; is van
onder 800 Griekfche voeten lang, aan elk der
vier zijden, en de hellende hoogte beliep even
zoo veel; de regcftandige 500. De zijden van
het bovenfte vlak beloopen elk \6 voet. De
berigten van andere fchrijvers geven de
hoogte en het grondvlak kleiner op, en wel
afnemende, naar mate zij later leefden, daar
deze gevaarten meer en meer onder het zand
worden begraven. Herodotus befchrijft
tevens den ongehoorden arbeid, dien het vervoeren
der zware fteenen (kleinfte 30 voet) kostte.
Met het denkbeeld van eene zeer zinnelijke,
onfterfelijkheid, met hetwelk de oude Egypte-
naren geheel doordrongen waren, en waarmede
Z 3 zij