Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
[ 287 3
Elte koning van Egvple droeg bij, om dc2c fiad
Yaa handel en geleerdheid te vcrtraaïjen. De ko-
ninkl. paleizen, die ecn vierde dor fiad beflotgen,
floiidcn bij de groote ■ haven. Hier ^vas ook het
niufcum y waar, op 's kunings kosten, een lalrijk
geReifchap van gelecrJen, uit vast bepaalde inkoia-
flcu werd ondi-rhouden. Zij hadden hiin' eigen
bcfchci'mhrcr , eerie goincenrcliappplijke eetzaal «-nz,
Dil i^ezclfchap hcell zeker aan de letteren en Weten-
fchappen, zoo door «igene -workcn , ,a1s door hel
bez(M';^en van liandfchiit'ten en vertalingen , vcel
idiensl bewezen, (overzellini» van hd O. T, in hct
Gr, door de Septuaginta^ ot' 70 taalkundigen). On-
der de beroemdi^- geieenlen ktjmen onder anderen
vo(,r: EU CLIP ES, door zijne tfvondbeginfelf n der
Xneelkunihi algrnu'en vermaard: zijn leeriing a v o l-
j^oNiMs pjbhoaeus, (ovf.r de kegelfncdej ; <le
aardrijkskundige r. n a x o s t ^ n p s ; a p. i s t a n c h u s ,
een naauwletteud kïjnslreglt-r, wiens naam reeds
bij CICERO en nonATi uÄ overdragtig vror een
ftre.Kg beoordee'aar -^vordi gehrnikl: enz. enx. Ook onder
de Kom. bleet' deze fchoone inrif,ting voortduren, tot
K, a IT ii E L 1 a N L- s (3de eeuw n. J. C,\ Hier wa«
«ok de boekerij van 3 tot 4^^0,000 handfchriften*
iSa dal dezelve, in den Alexandr. oorl()g met cjes\r
(47 V. J. C.) verbrand was, werd die van Pergamu»
herwaarts overbragt, welke, in 64a, door kalif
om ah, om de badfioven t-e floken, werd erb rand,'—*.
In deze wijk ook de K. begraafplaats, Soma of
Strna, Het geliee! , hruchimn genoemd, had eigene
jnniren, binnen welke cä:sar, in gedaclilen oorlog,
werd belegerd.
l]ij de geheime hav«n , was de fchouwburg ^ dc
heursy en de tempel van Neptunus y op eene pïaals,
Pofidium gehelen. Op een' dam, met bet Vofidiuin
verbonden, dien Antonius in deze haven liet op-
werpen, liad hij zijn Tlmoniurn, -waar hij, als eea
andere x 1 m 0 , de menfchenhater, na den verlore-
nen fiag bij Actium, -wilde leven. Verder was hier
lacj Cctfarium cu de fcheeps^^rfên, In de oudfte
.wijk