Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
t 1
Opper-Mgypte, diu Thehais; en MUdel-A-
gypte, dac Heptanomis, later Arcadia; cn
Befieden-JEgypte, d^t de Delta genoemd wordt.
Beneden - N^gypte,
Grenzen. Van dc verdeeling van den Nljl
tot aan de Middel), Zee.
Ste<len, te beginnen van bel Alexandria ^
(bij de Turken Scanderc^ nadcrhaad de hooidftufd vat»
van bet rijk der Ploloiuaiërs , werd door den bouw-
meester d i n o c H a r E s opliet bevel van aiexan*
UER gefticht (33i V. J, CO' fnialle
ftreek lands , welke het nirer Mareolis van zee
fcheidt (;TsGnia), hetgeen haar eene nrtnemende ea
fterke ligging geeft, aan de landzijde, ten N. W. en
t«n Z. O., flechts eenen fmalien toegang hebbende.
Zij bad vijf havens , namelijk ; i.) de groote, aan de
O., z'jde van Pharos> 2.) jfw/zo^^o^ fbehoudcne t' huis*
Isomst; nu de oude genoemd), die het eiland Pharos
dekte, en die door den breeden dam, Jlepiastadium ^
gefcheiden werd ; 3.) de geheime Jia^en voor 's ko-
nings gebruik, -svelke in de groote, en 4) haven
Cihotos y die in den Eunosios uitkwam; allen zeelia-
rens. Kenc vijfde -vvas cr voor de Nijlfcht'pen, aan
bet meer Mareotis, De flad had bijna derdeha've
imjl ih den omtrek fdit \vördl verfchiliend
ven), zeer brecde ftraten (de boofdflralen 100 vort),
eene gezonde lur.ht, en omtrent 3oo 000 vrije inwo-
ners, die in o klasTcn waren verdeeld : i.) de Fvla-
cedoniers, als (onderdanen van den ftichter , iiiaaktea
de rerfie k'a^fc uil, en met deze hadden de Joden,
vervolgens, gelijke repten; 2.) afftatiimelingen van
alt. xander's hulpbenden; 3.) Eg\ptenareii. !)e
eerfto koning van bel nieuwere Egypte, ot' liet rijk
der Ptolomaëvs. Oe voorlreü'eli jke v'folomjevs i.,
ha<l aan de eerfle inwoners groote voorregtcn ge*
geven, om de bevolkinf^ der ftail- te brrpoedi::fn»
-W-elke dc talrijke burger» aaderiiaüd «iksvij!» mis-
J^ruiktexi« Klkc