Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
l 2S2 ]
Voortbrengfel van ccnen worm was, wist p a tr-
SANÏAS (Gr. aardrijksbefchrijvcr, eeirw n.
J. C.) eerst: voorheen meende men, dat dezelve
van het trlad eens booms werd gewonnen (Plin.
VI. 19).
Kajitckeou cr\ Asmir<ta (Hami of Kamil) zijn
de voornaamfte fteden, welke de ouden noemen.
hfedonen\ in de nabijheid der MasfageteiTo
Hunne flad was Isfedon (Vulduz).
f c f It
Eg3^pte was een der eerfte landen der We-
■?eid, die befchaafd waren; en ook het overige
van Afrika's N. kust ftond reeds vroeg met de'
andere deelen der oude wereld in betrekking:
de binnenlanden daarentegen, van dit aanzienlijk
gedeelte van onzen aardbol, zijn voor ons in eenen*
ftaat van onbeduidenheid en onbekendheid geble-
ven, die even groor is als de vermaardheid vaa
deszelfs N. gewesten. De onmetelijke zandwocs--
rljnen en het gebrek aan groote rivieren zijn
hiervan de natuurlijke oorzaken. Vergelijkt men
evenwel de belangrijke berigten van herodo-
t V s 5 van p ï o L o M u s en anderen der ouden
met de geringe vorderingen, die er federt tot
op dezen tijd in de aardrijkskunde van Afrika
gemuatc: zrjn, dan blijkt het, dat deze na-
tuurlijke beletfelen de eenige niet kunnen zilnr
was. mon tocb^ van de hoogte, waarop de oude
fchriji»-