Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
r äSo 1
^ntmütin SUffatfta,
Grenzen, Het Aziatifche Sarmatië werd
van het luircpifche door den Tanais en de Ta -
lus Mäotis gefcheiden. Ten Z. grensde het aan
den Caucafus, de Kaspifche Zee en Sogdiana;
ren O. cn N. zijn deszelfs grenzen onzeker.
Rivieren. Tan ais (Don) j Rha (Wolga^,
fcne der grrotfie van dit werelddeel, 300 mij-
len lang. 'fypanis (Kiiban); Baix (Jaik).
V ol k c n. Hier woonden eene menigte klei-
ne volken. De meesten waren zwervende her-
ders, die order tenten leefden, welke zij op wa-
gens n-et z'ch voerden. Daarom werden zij ook
Hamnxcl z'/'(op wagens levende} genoemd. MjecU
was de i Igen eere naam van vele kleine volken.
Hoe digter deze Sarmaten bij den Bosporus Qm-
tnerius woonden, hoe bcfchaafder zij waren.
Steden. Deze moet men flechts bij den
genoemden Bosporus zoeken. Hier lag, aan den
uiterften mond van eene vaart, tusfchen de Pa-
lus Maïotis en de Zwarte-Zee, de haven
Qimmeriumdie voornamelijk door zulke fche-
pen bezocht werd, welke de zee van Azof,
om den handel met de woeste volken, bevoe-
ren. Tatwis (A6fow),aan den mond van den
Tanais, was ccne groote koopftad, waar men
niilhandöl dreef in wijn en kleedingftoffcn tegen
vachten en flaven. Bij de Palus IVljcotis beftond
de grootfte handel van den ouden tijd iu ge-
droogde en gerookte visfchen.
J^tgl.