Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 279 1
goden) doen ecn voortgaan in de volmaking
der kunst zien, die een lang tijdsverloop ondcrftelt.
In de oude Indifche taal, het Sancrit, zijn eene
menigte werken voor handen in alle vakken der
letterkunde; en d^ overeenkomst van het Sancrit
met fommige der hedcnd. Ind. volkstalen bewijst,
dat het eens eene levende taal was, hetgeen
ook uit den rijkdom en de befchaving, die men
haar toekent, van zelf volgt. Bij veel overeen-
komst in hare regeling met ^andere talen, vertoont
zij ook eene groote verfcheidenheid: i6 klink-
letteren; 38 medeklinkers; 3 geflachten en even
zoo vele getallen j verbuiging naar den uitgang,
met cen' 3 dubbelen ablativus; 10 klasfen van
vervoegingen; enz.
De verdeeling des volks in kasten, of fcherp-
gefcheidóne ftanden, beftond hier van de vroeg-
fie tijden, even als in Egypte. Oorfpronkelijk
waren er 4: Braminen, Kétri, Vaifya, Sudra.
De Braminen zijn de priesters, geleerden, rig-
ters, geneeslieeren 5 de Ketri vormden den krijgs-
ftand, en volgden de Braminen in aanzien; de
Vaifya's zijn kooplieden, handwerkers, landbou-
wers enz.; en de of Sudra de dienstbaren ,
die in den verachtften toeftand leven. Deze
hoofdkhsfen worden weder onderverdeeld: van
daar bij s t r a n o (XV) de zeven bij hem op-
gc'.iocmde kasten, cn thans bij fommigen wel
84. — Zielsverhuizing — gedeeltelijke onthou»
ding van vleesch — zelfverbranden der wt'
/luwen enz.
xa ^ac^