Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 278 3
zij, ZOO wel in de voortbrengfcls van het be-
werktuigde als onbewerktuigde leven, beproefd
te hebben , wat zij vermögt. Goud, diamant;
kaneel, peper, kruidnagels, vijgeboom Tficus
Indica^; de olifanten van Ceilon, de Ind. hon-
den , de .paauw (in alexander's tijd naar
Europa gebragt) zijn. voortbrengfels, die Indië ,
onder en met duizend anderen, die in warme
luchtftreken te huis zijn, en hier gevonden
worden; onderfcheiden. Van a l E x a n d e R 's
tijd en vroeger, maakten de rijke voortbrengfels
van dit
en de
land de
mildp
begeerte der
vreemden gaande
maken nog
gaven der natuur
hetonglukder" inwoners uit.
Eerst federt de laatfte helft der voorgaande eeuw,
heeft men, vooral in Engeland, de aandacht meer
bijzonder ook op den Indiaan zelven, op zijne oiid-
Ijeden, zijn' godsdienst en zijne taal gevestigd, cn
het fchijnt, dat hieruit gewigtige bijdragen voor
de gefchiedenis der menschlieid in de vroegfte tij-
den moeten verwacht worden. - Ook in de
volkplantingen van den Staat, worden thans
aanzienlijke verzamelingen dezer oudheden bijeen
gebragt. Reeds de togt van alexander,
die het land bevolkt en befchaafd vond, en
5000 fteden en plaatfen zal hebben overwonnen
of aangedaan; doet denken, dat dit land, ge-
noegzaam buiten betrekking met het W. Eu-
ropa beftaande, eeuwen lang geblocM heeft in
onafhankelijkheid. De tegenwoordige ontdek-
kingen bevestigen dit. Hunne goden-leer is zeer
Uitgewerkt j de bouw hunner oude tempels Cpa-
go-