Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
tt ft« 3
' Tdfagêrda^ of Parfagad. I^it fetfted-ent
icgcrplfiats der Perfen: hierom vermoede men,
dac die en hcc voorgaande Perfepoh's hetzelfde
^ is, cf dat de twee namen misfchien bijzondere
. deelen ven hetzelfde geheel beteekenen.
Aspadana v.'ordr voor de tegemvoordige
van Periic,-Ispahan, gehouden.
^ Afftim- Aan zee was dit land moerasfig, en
^ hjüd ccrc.-:hee;e lucht, in de middelfte ftreken
■was het luchrgc^rel getratigd, en men had hier
fchocnc weiden; gnnr -en onvruchtbaar waren
/dQ'. hij^cn. Kcr volgende, de Perfen bccrefFen-
. kr.n het vcegelijksc, bij 's volks oorfpronke-
fpke.-woonplaats, eene plaats vinden. - Hec
waren de bewoners dezer bergftrcken, die, als
hcr<;er?volkcn in ftammeji verdeeld zijnde,
(tien in getal — de Pafargadcn de edelfce),
onder cv rus, hunne meesters, de Meden,
cn de overige volken van het W. Azië, welke
door weelde bedorven waren, ten onder
bragten. Toen deze nomaden in pracht en
weelde van de oude deugden waren ontaard,
moesten zij op hunne beurt voor de Macedo-
niërs en Grieken onderdoen y zoo gaat ftceds
de heerfchappij van den min goeden tot den
beteren over. - De godsdienst des volks,
of ten minfcc die der edele fcammen, cn de
regering waren naauw verbonden, zoo als door
het geheele Oosten. De Magiërs of priesters
(magiër beteekenc dit) waren, even als bij de
Israëlieten de afftammelingcn van levi; ecn
bijzondere Xcam, die de gnderfchcidene geleerde
be^