Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
t ^67 ]
de;ielve, met niefkelijk nut cn mût gônoegzaiïl^
naauwkcLirighcid, zou kunnen gefchieden.
a. Pfr/Js (Pars).
Grenzen* Ten W. Sufiana; ten N. Mediê*
ten O. Carmaniè\ en ten Z. de Perfifche golf.
s le d e tl. PerfepoUt (Perfen-ftad), A'^an deze flad
■worden nog heerlijke en uitgebreide bouwvallen ge-
zien , -waaronder zich die van het K. paleis onder-
fcheiden. Drt gebouw, bij de Arabieren tegenwoor-
dig Tschil 'Miriar, of de veertig zuilen genoeaad ^
is ineen' grootfchen ftijl, geheel van marmer opge-
haald, Als een amphitheater verheft het zich met
drie terrasfen, die door breede, marmeren trappen
iijn verbonden, cn die naar verfchiliende vertrek-
ken voeren. liet geheel; de naauv^keurige aaneen-
voeging van zware marmerblokken, zonder, kalk,
die aan het oog genoegzaam het bemerken det voegen
verbiedt; de zuilen, fieraden, beelden en opfchrif-
ten zijn aller opmerkingswaardigst. In de nabijheid
van dit paleis, worden de grafkelders of begraaf-
plaatfen gevonden, waar de meeste Perfifche konin-
fien begraven zijn, — Gewoonlijk wordt PerfcpoJis
onder de vrrblijffieden van de Perf. koningen op*
genoemd: het moet eerder als de hoofdftad voor dc ri-
eigenlijke Perfen befchouwd worden, voor wie het
daarom cen nationaal heiligdom was. De wi js,
w.'tarop men zich, naar zokoasteh^s leer, het
volgende leven voorftelde, was de oorzaak dat bij
deze prachtige graven, of liever verblijven der doo-
den, groote fchatten werden bewaard, en dat dc
hovelingen van een' overleden^ koning deszelfs lijk
herwaarts v<jlgdcn , om bij zijn graf hun overig Ie*
ven door te brengen. De nieuwe koningen werden
bier ook met den mantel van c y n u s omhangen ,
en ''« lands vorst was verpligt op zekere tijden der*
•waarts te reizen, om plegtige otfers te doen. Ook
dc beflisfende flag, dien CTaus hier op de Meden
won , vermeerderde de l»elangftelling, J3ek€Ad i»
bare verwoesting door alexam^XA«
X fl Pc