Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C ]

alleen tot bet offeren ran jorg vee dient, e»
„op het andere, groolere, worden jaarlijks ; bniten de
,, olferdicren, bij het feest, i,ooo talent (9) wierooks
„verbrand. Ev//onrf ook no:; een beeld, elf ellen
„hoog, dat geheel van gniid was: maar ik heb het
3, niet gezien, ik zeg alleen, wat de C-haldeën ver-
fhalen."
Bij 200 veel vreemds komen nog het K. paleis ; <le
liangende tuinen van st/niuaMis, die op }>ogen rust-
ten; enz.Op htt gegronde verrruicden van ovrrdrij»
■ving bij dergelijke plaatsbefchrijx ingeu der oudheid ,
"Snoet echter onder hei oog worden i^ehouHcn . dat
^'ij , die in geheel andere <;ewcsien, onder ee«"* jje»
iecl anderen rej^eringsvorm, naar eene gclieel andere
^ijze leven; de wciken der oudheid niet, naar
liet geen wij zien, ino^en afmeten. Een wïilehcu-
TJg Oostersch vorst kon de vereende krachlcn
"van een geheel vo;k op ee'n werk rigten ; Iioxen cn
liouwland befloeren een groot gedceitc der oude
Steden; cn eindelijk, zij waren niel door toenesnen-
«Icn voorfpoed van dorpen tot fteden aangegroeid ,
ïnaar naar een vast ontworpen plan — eten ü!s
«Ie ftad Washington in dezen tijd — in baar geheel
gcfticht cn volbouwd,
Babel had veel handel, cn was uitnemend roor de^zel-
gelegen. Kostbare en prachtige vloerk'eden\ta-
|)ijt'en) ; gewaden » waaronder de zoo gezociiie Zidanes ;
-welr'iekende waters;' wandelftokken, künftig en
fierlijk van bewerking ; en gefnedene fteenen waren
inzonderlieid de voorwerpen van inland<'che vlijt,
3Dal ook hier handel welvaart deed ontftaan ; dat
uit deze weelde, overmoed en zedeloosheid werden
geboren, is onder anderen blijkbaar uit de ir.e-
riigvuldige bedreigingen te^en „het trotfche Babel,
«jat 'fiéraad d^r 'koningrijken, de beerijkheid en
yoem der Cbaïdeën'*', die bij jesaIas worden ge.
Tonden.
ï^a den dood van alïxakdeb, die deze ftad tot
üc hoofdft?d van zijne heerfchappij wilde maken»
geraakte zij in rcrral, ca S^lcuei» bou^yde v«r-
\9lr