Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C «53 3
I ven hovtn dftt Yan andere», onder onden^ die
^ mei hem in bijzonderhedca Terfx:hinen.
( Onder dc groote fteden van Asfyrië, ßaby-
fi »»Ion de vermaardfte en fterkfte. 7A\ ligt in o4tr\9
] yi vlakte» en vormt cen vierkant» waarvan elke xijde
^ 9, lao fiadiën (8) lan^ is. Zoo ^root ia de ftad lia-
I »9 bylon, «D zoodanig is z\\ verfitird, dal ik h^^ar
■i gelijken niel weet onder de zon- Vooreitrit loopt
, f> er eene breede, diepe en -waterrijke gcAcht om d^
<1 ftad ; dan yolgt eene muur, die oo kouiiikli jke
eilebogen (8) breed en 200 boog i«- - Hon*
ri derd poorten ftaan ia dezen muur, die gebeel van
f »9 koper zijn. De ftad wordt door den Kufraal , die
99 eene groote en foelie rit^ier i* 9 in iwee deeleu ge-
i 9) fcheiden. De ixiuur heeft hare vleugels ter weder»»
j 9) zijde v.an de rivier, wier oever* aan beide zijden
^ 99 met fteencn gloeijingen zijn opgehaald/*
Tegenover Jiet K. paleis ligt de tempel ifa/i Uel^
, 99 of Jfelus. Hij heeft koperen deuren, eene v5c.v-
, ,, kante gedaante, en 1« omtrent twee fladien giv>ot,
i en ook nog" (ten tijde van h B ro do T v s , 5de
j V. J. C.) ,,in wezen. Uit het midden des tempels
J 95 rijst ecn groote toren» eene ftadie dik en lioog;
, 9, uil dezen toren verheft «ich een andere, en ui»
, dezen een derde» zoo lot acht boven elkander*'
j (het geheel 180« voet hoog, naar eene berede«
i lieerde berekening). Een trap, hier en daar met
ly 9, rustplaaifen voorzien» wentelt zich van buiten om
, 9) den toren naav boven. Op den hoogf^en dezer
, I, torens ftaat een kleine tempel» met een bed en
j 9, eene goudenep tafel. — D« Chaldeën zeggen,
9,hoewel ik (heäodotüs) aau hun zeggen weinig
„geloof fia ; dat de God zelf hierin vcrfchijat» en
• I» zich op dit bed nederlegt/'
' 9, Beneden is nog een andere» kleine tempel» waar
. >»ecn gouden beeld van eqnen zittenden Jupiter» eene
( f9 gouden tafel» eene voetbank en ecn gouden, troon
$ 99 worden gevonden; van dit alles wQrdt de waarde
t 9f ^P talenten begroot, In de nabijlieid ftaan
alureof vaarvan hct ceoe van gouJ is»
W ,, rn