Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 270 3
bi] Vologéiïis in moerasfen. De hoofdfiroom
worde beneden Sura, door kanalen, mec den
Tigris verbonden; vereenigc zich bi;. Apa:nea
geheel met denzelven, en ftort eindelijk, on-
der den naam van Pafttigris , mec deze laacfte ri-
vier in zee. De Tigris is de tweede rivier des
lands. De bedding van den Eufraat, de
grootfte van deze beide rivieren, was hoog en
deszelfs oevers waren vlak; hierdoor'kwam hct,
dat hij jaarlijks, gelijk de Nijl, buiten zijne
oevers trad; mec den Tigris had hec tegenge-
ftelde geval plaats: .die, gevoegd bij de droog-
te van de luchrftreek, maakte de Babyloniers
tot de waterbouwkundigen der oudheid. Tal-
riike grachten of diepen — waaronder hec K.
Kaneel, van den Eufraat naar den Tiger —;
di'jken en dammen; meren en kolken, waaron-
der er gezien werden van tien mijlen in den
omtrek , geheel uic den grond opgemccfeld;
waren er overal ce vinden, om het rivierwa-
ter, naar behoefte, afteleiden en te bewaren.
fiahylon, T)e oudfte oorkon Ie der gefchiedenis
(Gen X. XI) fpreckt reeds van deze ftad als de
eer''cf ♦ u'aar de zamenleving in eene j^erege'de inaat-
fchappij fiand greep, cn vermeldt tegelijk, hoe hier
de verhinderde torenbouw, door de daarop gevolfedc
\-orftroo! jiii» der menfchen, natuurlijk eene der
vriiclitHaarfte oorzaken van de verfcheidenheid der
talen werd. Hare fticlilinï; valt du» reeds in dc
vrof-^fle oudTieifi : den hooi^ften irap van aanzien
ech er bereikte zij in dc revende eeuw v. J, ou»
der ^esucadnezab. Herodotits beschrijft
baarnagenoeg op de volgende wijs ; en omdal hij alleen
Babyion in drAzelfs grootheid heeft gekend , wordt
verbaal 4oor oicl Tffiiaiget^ dc roorJ^eur ^ege-»