Boekgegevens
Titel: Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Auteur: Nassau, Hendrik Jan; Nitsch, P.F.A.; Mannert, Konrad
Uitgave: Groningen: J. Römelingh, 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1394 D 48
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der oude aardrijkskunde: een leer- en handboek: [waar achter een uitvoerig register, ten einde hetzelve ook te doen dienen als een dagelijksch handboekje voor liefhebbers der geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
[ 246 3
Ten Z., beneden Mecca, woonden de Mi-
tJ<eërs., een aanzienlijk volk, dat met eigene
karavanen de goederen van het Z. Arabië
naar Phoenicië bragt; hunne ftad Was Caranat
Beneden dezen, bewoonden de Sab^t, tot aan
de Z. kust, a! bet volgende land, in het te-
genwoordige Yemen j hunne hoofdftad, Saba,
draagt nog den ouden naam. Onder dezen
algemeenen naam waren echter verfcheidene
volksftammen met eenen bijzonderen naam. De .
Sappharita met de ftad Sapphar. De plaats,
waar dezelve eens lag, wordt nog Dhafar
genoemd. Saba, op den tegenwoofdigen berg
Sabber, ten O. van Morcha in het gebergte.
Deze volken werden ook Catahani en Ceba-
nitéc genoemd. Verder de Homerita op de
Z. kust; nog verder ten O. de Adramita .met
de hoofdftad van het geheele land, Sabatha
of Mariaba (Mareb). In de O. gewesten van
dit volk, haalde men den meesten wierook en
de meeste mirre. Onder de Plomeriten hadden de
Joden eens een koningrijk, en vervolgden nog in
de eeuw aldaar de Christenen, welke hierop
zeiven eenigen tijd bezitters des lands werden.
Op de kusten van deze volken, lag op de
W. kust, aan de Arabifche golf, de koopftad
]l/luza (ten N. van Mokka), en Ocelis, digc
bij de zeeëngte. Op de Z. kust de ftad Ara^
bia Felix (Aden), de ftapelplaats van alle
Indiaanfche fpeeerijwaren, waarmede men van
hier op iEgypte enz. handel dreef. Hieruit ver-
klaart zich de oorfprong van den naani van
het